Blog nedir?

En kısa anlamıyla blog içeriktir. İçerik ise kraldır. Yani "King Of Content". Blog bir düşünceyi, hayal gücünü, bilgiyi ve tecrübeyi paylaşmaktır. Blog bir düşüncenin yazıya dökülmüş halidir. Ancak blog sadece yazı içeriğinden oluşmaz. Kişisel blog örnekleri dediğimizde yalnızca blog içeriğine rastlamayız.

Blog Türleri Nelerdir?

Blok türleri 3' ayrılır. Video blog, kurumsal blog ve metin blog olarak 3 başlıkta inceleyeceğiz.

Video Blog Nedir?

Diğer adıyla Vlog olarak bilinir. Bu blog türünde yazar bir video çeker ve vermek istediği mesajı video aracılığıyla verir. Bu videoyu ise popüler video sitelerinde hedef kitlesinin izlemesi için sunar. Video düzenli bir biçimde mesaj vermelidir. Verdiği mesaj iletişimin ana öğelerini barındırılmalıdır. Mesajı kısaca tanımlayacak olursak; gönderici, alıcı ve aracın olmasıdır. Burada gönderici blog içieriğini oluşturun kişi, alıcı hedef kitledir. Video blog platformu ise aracı konumundadır.

Kurumsal blog nedir?

Şirketin dijital çağa yaklaşımını ve algısını en güzel şekilde gösterir. Blog yazarı bir işletmenin ya da kar amacı gütmeyen bir kurumun ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak amacıyla içerik hazırlar. Bu içerik ürünlerin nasıl kullanılacağını gösteren blog içeriği olabilir. Tanıtım ya da dijital pazarlama yönelik hazırlanmış bir metin olabilir. Bu metin kurumsal yapının enerjisini aktarabilmelidir. Aynı zamanda hedef kitlenin ürünlere ve hizmetlere nasıl ulaşılacağını da aktarabilir. Yapılan etkinlik ve tanıtım faaliyetlerinin topluma faydasını anlatabilmelidir. Kurumsal blog işletmenin bir reklamı değildir ama reklam olmayan bir tanıtım faaliyetidir. Bu kurumsal blog yazıları kişisel blog örnekleri için referans veremeyeceğimiz bir metindir. Çünkü tamamen endüstriye dayalı olarak oluşturulmuştur.

Metin Blog Nedir?

Metin blogları son 15 yılda ve günümüzde sıkça karşılaştığımız blog türüdür. Yazar bir içerik hazırlar ve içeriği hedef kitlesine uygun hale getirir. Hedef kitlesi içeriği okuduğunda bilgi edinmiş olmalıdır ya da bir deneyimi yaşamış gibi olmalıdır. Çünkü blog yazarı bu metin aracılığıyla okuyucuyla konuşuyor gibi olması gerekir. Her okuyucu ya da takipçi dilin samimiyetinden dolayı okuduğu içerikte kendinden bir parça bulabilmelidir.

Kişisel Blog Örnekleri Nelerdir?

Kişisel blog yazan kişiler genellikle gezi, anı ve tarihi olayları anlatırlar. Ayrıca para kazanmak ve teknolojik bir ürün hakkında yazan yazılar da kişisel blog örnekleri olarak gösterilebilir.

Doğa konulu bloglar veya gezi blogları.

Deneyim ağırlıklı blog yazıları olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğa konusunda yazan blog yazarları yaptıkları gezileri ve bu gezilerde karşılaştıkları olağandışı doğa olaylarını yazarlar. Bitkiler, hayvanlar ve doğanın insan üzerinde bıraktığı etkileri blog yazılarında ele alırlar. Hergün şehirde yaşayan insanlara güneşin doğuşunu, yıldızları ve ormanda yakalandıkları yağmuru anlatırlar. Gezi blog yazıları yazanlar ise gezilerinde karşılaştıkları yöreye ait şeyleri kaleme alırlar. Bu tür yazılar yolculuk başlamadan önce yapılan planları dahi kapsar. Yolculuk sırasında yaşanan olaylar, şehirlerin tarihi dokuları, yöre hakkında deneyimleri, yemek kültürü ve coğrafik bilgileri içeren bilgileri paylaşırlar. Ayrıca çektikleri fotoğraf ve videolar sayesinde hedef kitleye dinamik bir rehber niteliğindedir. Gezi bloglarında gezi yapılan yerle ilgili okuyuculara ipuçları ve tavsiyeler verirler. Okuyucu bu tavsiyelerle kendi gezi planlarını çok rahat bir şekilde yapabilir. Ayrıca tatil yapmak istediği yeri bu blogdan seçebilir.

Teknoloji blogları

Teknoloji sürekli tazelenen bir yapıdır. Aynı zamanda hayatımızın her bölümünde yer alır. Teknoloji blogları bizim bir anlamda gelişen bu yapıya yetişmemize ve teknolojiyi takip etmemize yardımcı olur. Yeni gelişen sistemlerin bize tanıtılmasında ve bunlar hakkında bilgi almamızı sağlarlar. Bu tür kişisel blog örneğinde yazar teknoloji konuları üzerine yazılar yazmaktadır. Bir teknoloji cihazının ne zaman ortaya çıkacağından nasıl kullanılacağına kadar geniş bir yelpazede çalışma alanı vardır. Teknoloji blogu yazarı kişisel blog örnekleri arasında en sık rastladığımız blog türüdür. Günümüz ve gelecek teknolojileri hakkında özgün haberler ve yorumlar verir. Okuyucu gelişen teknolojiyi takip edebileceği marka ve kaynaklara kolayca ulaşabilir.

Haber - Siyaset Blogları

Güncel gelişmeler ve politika üzerine çıkarımlar yapan blog türüdür. Kişisel blog örnekleri arasında saydığımızı için siyasi partilerin ve haber sitelerinin blog sayfaları bunlara örnek gösterilemez. Haber ve siyaset blogları ülke gündemini ve dünya gündemini birçok yönden ele alarak okuyuculara bu konular hakkında bilgi verir.

Akademik Blog Nedir?

Ülkemizde henüz yaygınlaşmamış ama diğer ülkelerde sıkça karşılaştığımız blog türüdür. Bu blogları genellikle üniversitelerin akademik kadrolarında görev alan araştırma görevlileri yazmaktadır. Bir konu üzerinde yaptıkları araştırmalarda ilginç buldukları sonuçları özet olarak yayınlarlar.

Akademik blog herhangi bir bilim dalı ile ilgili bilimsel bilgilerin bu bilgiye gereksinim duyan hedef kitleye iletildiği bloglardır. İlgili alanda akademik bilgi ve birikim sahibi olmayı gerektirir. Akademik blog yazarı akademik okuma yapabilmelidir. Akademisyenlerin akademik blog yazmaları onların akademik bilinirliğini artırarak kariyerlerinde fayda sağlayabilir. Akademik bloglar diğer akademisyenlerin araştırma sonuçlarına ulaşmasına araç görevindedirler. Akademik makaleler ispata dayalıdır ancak akademik bloglar bilimsellik ve düşünceye dayalıdır. Akademik blog yalnızca akademisyenler için değil toplumun araştırma yapan bütün kesimine hitap eder.

Yazının sonunda blog nedir diye soracak olursak blog gitgide büyüyor diyebiliriz. Blog nedir sorusunu daha önce ortaya atmış olsaydık muhtemelen iki üç paragrafla yanıt veriyor olurudu. Günümüzde ise yüksek lisans tezi hazırlanabilecek hale gelmiştir.

Bu blog yazısı blog yazarı olmak isteyenlere tanım ve açıklama olması sebebiyle blog yazarlığı kursu öğrencileri tarafından hazırlanmıştır.

; ;